Lập công ty nghiên cứu và phát triển phần mềm cho nhà đầu tư nước ngoài.

Nội dung bài viết

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là nhà đầu tư nước ngoài, quốc tịch Mỹ, muốn lập công ty nghiên cứu và phát triển phần mềm, đề nghị SBLAW tư vấn cụ thể.

Luật sư trả lời: Chúng tôi đề cập đến yêu cầu nêu trên của Quý công ty, theo đó, Quý Khách hàng (sau đây gọi là “Khách hàng”) đang có nhu cầu tư vấn về việc thành lập công ty 100% vốn đầu tưnước ngoài tại Việt Nam để thực hiện việc nghiên cứu và phát triển phần mềm (sau đây gọi là “Công ty mới”.

Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng Bản Đề xuất Dịch vụTư vấn Pháp luật về việc thành lập Công ty mới để Quý Khách hàng xem xét.

1. THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đòi hỏi trước hết phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tùy thuộc vào vị tríđăng ký trụ sở chính của Công ty, cơ quan có thẩm quyền cấp phép có thể là Sở Kế hoạch vàĐầu tư cấp tỉnh (áp dụng đối với các Công ty nằm ngoài Khu công nghiệp, Khu chế xuấthoặc Khu công nghệ cao) hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, Khu côngnghệ cao (áp dụng đối với các Công ty nằm trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất hoặc Khucông nghệ cao).

Chúng tôi lưu ý rằng thủ tục thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thong thường sẽ kéo dài hơn so với các quốc gia khác trong khu vực. Kinh nghiệm thực tế củachúng tôi cho thấy mặt dù tổng thời gian để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng, thời gian thực tế có thể kéo dàihơn do Cơ quan chức năng cần thời gian để tham vấn các cơ quan ban ngành liên quan về dựán đầu tư thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trước khi cấp phép.

Đối với một sốtrường hợp đặc biệt lien quan đến việc tái định cư cho từ 10,000 người trở lên ở khu vựcmiền núi hoặc 20,000 người trở lên ở các khu vực khác hoặc liên quan đến việc thay đổi mụcđích sử dụng đất ở một số vị trí đặc biệt như xây dựng và vận hành sân bay, xây dựng và vậnhành cảng biển, khai thác, chiết xuất và lọc dầu v.v. trước khi được cấp Giấy chứng nhậnđăng ký đầu tư, dự án phải được Quốc hội, Thủ tướng chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân cấptỉnh chấp thuận về mặt chủ trương trước khi thực hiện các thủ tục cấp phép.

Đối với trường hợp của Quý Khách hàng, chúng tôi dự kiến rằng, việc cấp Giấy chứng nhậnđăng ký đầu tư cho việc thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợpphải xin chấp thuận về mặt chủ trương. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền báo lại giá dịch vụ và thời gian thực hiện công việc trong trường hợp vụ việc của Khách hang thuộc trườnghợp phải xin chấp thuận của Quốc hội, Thủ tướng chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Để thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Khách hàng cần phải thực hiện hai bước sauđây:

Bước 1: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Theo quy định của pháp luật hiệnhành, thời gian thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngàynộp đủ hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, trao đổi sơ bộ với cơ quan cấpphép, chúng tôi không có nhiều kỳ vọng rằng cơ quan chức năng có thể hoàn tất việc cấp giấychứng nhận đầu tư trong khoảng thời gian này, đặc biệt đối với các trường hợp thành lậpcông ty có vốn đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Để cấp Giấy chứngnhận đăng ký đầu tư, cơ quan cấp phép sẽ đánh giá tính hợp pháp và tính khả thi của Dự ánđầu tư trên các cơ sở sau đây:

Khung pháp lý bao gồm các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, Luật đầu tư

của Việt Nam, Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật chuyên ngành

khác cũng như quy hoạch phát triển kinh tế xã hội nơi Công ty mới dự kiến đặt trụ sở.

Khả năng tài chính, dự kiến về vốn đầu tư mà Khách hàng sẽ đầu tư vào Dự án đầu tư,cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phục vụ cho việc thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.

Bước 2: Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Khách hàng cần thiết phải thựchiện việc đăng ký kinh doanh. Pháp luật quy định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngàynộp hồ sơ, cơ quan cấp phép sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để thành lập Côngty có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong trường hợp này, để bảo đảm thành công của việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư, chúngtôi khuyến nghị Khách hàng lưu ý các vấn đề sau đây:

- Nhà đầu tư: Nhà đầu tư phải là công dân hoặc tổ chức được thành lập và hoạt động

hợp pháp tại Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tham gia WTO. Nếu nhà đầu tư là công ty

đã có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm ở nước ngoài

thường được ưu tiên;

- Vốn đầu tư trong lĩnh vực này không có quy định về mức vốn tối thiểu. Tuy nhiên,

theo kinh nghiệm của chúng tôi, vốn đầu tư nên từ 80,000USD trở lên.

2. Lộ trình thành lập Công ty mới có thể được mô tả với các bước như sau:

a. Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng. Sau khi nhận được các thông tin và tài liệu cần thiết, chúng tôi sẽ dịch thuật tài liệu từtiếng Anh sang tiếng Việt và chuẩn bị các hồ sơ theo mẫu biểu tiêu chuẩn. Bản dự thảođầu tiên sẽ được gửi cho Khách hàng xem xét và cho ý kiến. Sau đó, sau khi cập nhật hồsơ dựa trên cơ sở ý kiến của Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ từ phía cơ quanchức nằng và chuyển bản hồ sơ hoàn thiện cho Khách hàng ký và đóng dấu. Chúng tôi dựkiến rằng công việc nêu trên có thể được hoàn thành trong thời hạn 07 ngày làm việc.

b. Thủ tục cấp phép:

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và tài liệu đã được Khách

hàng ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong thời hạn khoảng 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền,chúng tôi sẽ đạt được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,chúng tôi sẽ thực hiện việc nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh. Chúng tôi sẽ hoàn tất việcđăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

c. Thủ tục sau cấp phép: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất thủ tục cấpphép, chúng tôi sẽ hoàn tất thủ tục sau cấp phép như đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp,đăng ký mẫu dấu.

Để tránh nghi nhờ, trên thực tế, thủ tục hành chính có thể kéo dài hơn do cơ quan chức năng phảitham vấn ý kiến của các ban ngành liên quan.Trong trường hợp đó, SB Law sẽ nỗ lực hết sức đểthúc đẩy tiến độ thực hiện công việc.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan