Lập công ty kinh doanh các mặt hàng quạt điện, xe đạp diện và các phụ tùng

Nội dung bài viết

Nhà đầu tư hỏi: Chúng tôi là nhà đầu tư Trung Quốc, chúng tôi có nhu cầu tư vấn về việc nhận thành lập công ty tại Việt Nam để thực hiện việc nhập khẩu và phân phối bán buôn, bán lẻ các mặt hàng quạt điện, xe đạp diện và các phụ tùng lien quan, nhờ SBLAW đưa ra ý kiến tư vấn?

Luật sư trả lời: Chúng tôi đề cập đến buổi trao đổi trực tiếp giữa Anh và đại diện của Công ty chúng tôi, theo đó, Nhà đầu tư Trung Quốc (sau đây gọi là “Khách hàng”) đang có nhu cầu tư vấn về việc nhận thành lập công ty tại Việt Nam để thực hiện việc nhập khẩu và phân phối bán buôn, bán lẻ các mặt hàng quạt điện, xe đạp diện và các phụ tùng lien quan (sau đây gọi là “Công ty mới”). Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng Bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật về việc thành lập Công ty mới để Quý Khách hàng xem xét.

1. QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đòi hỏi trước hết phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tùy thuộc vào vị trí đăng ký trụ sở chính của Công ty, cơ quan có thẩm quyền cấp phép có thể là Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh (áp dụng đối với các Công ty nằm ngoài Khu công nghiệp, Khu chế xuất hoặc Khu công nghệ cao) hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, Khu công nghệ cao (áp dụng đối với các Công ty nằm trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất hoặc Khu công nghệ cao).

Chúng tôi lưu ý rằng thủ tục thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thông thường sẽ kéo dài hơn so với các quốc gia khác trong khu vực.

Kinh nghiệm thực tế của chúng tôi cho thấy mặt dù tổng thời gian để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng, thời gian thực tế có thể kéo dài hơn do Cơ quan chức năng cần thời gian để tham vấn các cơ quan ban ngành liên quan về dự án đầu tư thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trước khi cấp phép.

Đối với một số trường hợp đặc biệt lien quan đến việc tái định cư cho từ 10,000 người trở lên ở khu vực miền núi hoặc 20,000 người trở lên ở các khu vực khác hoặc liên quan đến việc thay đổi mục đích sử dụng đất ở một số vị trí đặc biệt như xây dựng và vận hành sân bay, xây dựng và vận hành cảng biển, khai thác, chiết xuất và lọc dầu v.v. trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, dự án phải được Quốc hội, Thủ tướng chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận về mặt chủ trương trước khi thực hiện các thủ tục cấp phép.

Đối với trường hợp của Quý Khách hàng, chúng tôi dự kiến rằng, việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho việc thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp phải xin chấp thuận về mặt chủ trương.

Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền báo lại giá dịch vụ và thời gian thực hiện công việc trong trường hợp vụ việc của Khách hang thuộc trường hợp phải xin chấp thuận của Quốc hội, Thủ tướng chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Để thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Khách hàng cần phải thực hiện hai bước sau đây:

Bước 1:Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Theo quy định của pháp luật hiện hành, thời gian thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, trao đổi sơ bộ với cơ quan cấp phép, chúng tôi không có nhiều kỳ vọng rằng cơ quan chức năng có thể hoàn tất việc cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khoảng thời gian này, đặc biệt đối với các trường hợp thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan cấp phép sẽ đánh giá tính hợp pháp và tính khả thi của Dự án đầu tư trên các cơ sở sau đây:

Khung pháp lý bao gồm các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, Luật đầu tư của Việt Nam, Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật chuyên ngành khác cũng như quy hoạch phát triển kinh tế xã hội nơi Công ty mới dự kiến đặt trụ sở.

Khả năng tài chính, dự kiến về vốn đầu tư mà Khách hàng sẽ đầu tư vào Dự án đầu tư, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phục vụ cho việc thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.

Bước 2:Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Khách hàng cần thiết phải thực hiện việc đăng ký kinh doanh. Pháp luật quy định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, cơ quan cấp phép sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

2. Ý KIẾN TƯ VẤN CỤ THỂ

Đối với việc thành lập công ty để nhập khẩu và phân phối các sản phẩm quạt điện, xe đạp diện và các phụ tùng liên quan, theo quy định tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về việc mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “Nghị định số 23/2007/NĐ-CP”), nhà đầu tư nước ngoài phải thỏa mãn các điều kiện sau đây để được cấp phép hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam:

- Nhà đầu tư nước ngoài thuộc quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tham gia hiệp định quốc tế mà Việt Nam là một bên ký kết và theo hiệp định đó, Việt Nam cam kết mở cửa thị trường về mua bán hàng hóa và các hoạt động có liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;Hình thức đầu tư phù hợp với lộ trình/cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên

- Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ dự kiến kinh doanh phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam

- Phạm vi hoạt động phù hợp với cam kết của Việt Nam về mở cửa thị trường và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận.

Trung Quốc là thành viên của WTO. Do vậy, Khách hàng có thể thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài để nhập khẩu và phân phối quạt điện, xe máy điện và các phụ tùng liên quan tại Việt Nam.

Chúng tôi cũng lưu ý rằng, việc thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong trường hợp này, Khách hàng có hai lựa chọn sau đây:

(i) Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu các mặt hàng quạt điện, xe đạp điện và các phụ tùng liên quan. Với lựa chọn này, Công ty mới chỉ được phép nhập khẩu các sản phẩm đã được đăng ký với cơ quan chức năng và chỉ được bán lại cho các doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động phân phối các sản phẩm đăng ký với cơ quan chức năng. Công ty mới không được quyền bán trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng;

(ii) Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu và phân phối bán buôn bán lẻ các mặt hàng quạt điện, xe đạp điện và các phụ tùng liên quan. Với lựa chọn này, Công ty mới có quyền nhập khẩu và phân phối hàng hóa trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng tại Việt Nam. Chúng tôi lưu ý rằng, trong trường hợp lựa chọn phương án này, Khách hàng sẽ phải tiến hành thuê địa điểm mở cơ sở bán lẻ trong khu trung tâm thương mại đã được quy hoạch của thành phố để tiến hành bán lẻ trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng. Diện tích cơ sở bán lẻ nên dưới 500 mét vuông. Trong trường hợp, diện tích cơ sở bán lẻ trên 500 mét vuông, Khách hàng có thể gặp một số khó khăn trong việc thực hiện việc xin cấp phép do Cơ quan có thẩm quyền cần thời gian để lập Ban thẩm định riêng về hoạt động của cơ sở bán lẻ đó.

Để bảo đảm thành công của việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư, chúng tôi khuyến nghị Khách hàng lưu ý các vấn đề sau đây:

- Nhà đầu tư: Trong trường hợp này Nhà đầu tư tốt nhất là Công ty tại Trung Quốc đang hoạt động sản xuất các mặt hàng này.

- Vốn đầu tư trong trường hợp lựa chọn Phương án (i) trên đây nên từ 300,000USD trở lên. Đối với Phương án (ii), vốn đầu tư nên từ 500,000USD trở lên. Chúng tôi cũng lưu ý rằng, tùy thuộc vào số lượng các mặt hàng dự kiến đăng ký (tính theo bốn số đầu tiên trong mã HS của hàng hóa) cơ quan chức năng có thể đề xuất Khách hàng tăng vốn đầu tư cho phù hợp.

3. Lộ trình thành lập Công ty mới có thể được mô tả với các bước như sau:

a. Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng.

Sau khi nhận được các thông tin và tài liệu cần thiết, chúng tôi sẽ dịch thuật tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt và chuẩn bị các hồ sơ theo mẫu biểu tiêu chuẩn. Bản dự thảo đầu tiên sẽ được gửi cho Khách hàng xem xét và cho ý kiến. Sau đó, sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên cơ sở ý kiến của Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ từ phía cơ quan chức nằng và chuyển bản hồ sơ hoàn thiện cho Khách hàng ký và đóng dấu. Chúng tôi dự kiến rằng công việc nêu trên có thể được hoàn thành trong thời hạn 10 ngày làm việc.

b. Thủ tục cấp phép:

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và tài liệu đã được Khách hàng ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong thời hạn khoảng 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi sẽ đạt được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư1

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chúng tôi sẽ thực hiện việc nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh. Chúng tôi sẽ hoàn tất việc đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

c. Thủ tục sau cấp phép: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất thủ tục cấp phép, chúng tôi sẽ hoàn tất thủ tục sau cấp phép như đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp, đăng ký mẫu dấu.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan