Lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Xin hỏi:

Thủ tục thành lập công ty TNHH vốn đầu tư từ BVI, trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo gồm những gì?

Thủ tục chuyển nhượng vốn như thế nào? SBLAW báo giá giúp mình cả 2 thủ tục trên.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thành lập công ty TNHH:

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo là lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Do vậy, khi thành lập, cơ quan chức năng sẽ quan tâm rất nhiều đến năng lực tài chính cũng như kinh nghiệm của nhà đầu tư.

Theo như bạn thông tin, vốn đầu tư là từ BVI. Đối với các công ty BVI thì thường không có báo cáo tài chính có kiểm toán và hồ sơ về kinh nghiệm cũng không có nốt.

Do vậy, bạn cần chắc chắn rằng, trong trường hợp cần thiết, có thể mình sẽ phải có hồ sơ giải trình về mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty BVI để chứng minh năng lực tài chính cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.

Thứ nhất: Thủ tục thành lập công ty TNHH trong lĩnh vực này sẽ trải qua 2 bước như sau:

+ Bước 1: Đăng ký đầu tư. Thời gian thông thường là mất 15 ngày làm việc. Tuy nhiên, đối với lĩnh vực này, khả năng cao sẽ phải xin ý kiến thẩm tra của các bộ ngành liên quan trước khi cấp phép.

Nội dung thẩm tra sẽ tùy thuộc vào dự án bạn định triển khai. Ví dụ, đào tạo mầm non hay triển khai chương trình đào tạo ngắn hạn cho trẻ em như đào tạo kỹ năng mềm hoặc ngoại ngữ.

Nếu đào tạo kỹ năng mềm, sau này khi xin giấy phép con, đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài, quan điểm của các quận có thể rất khác nhau.

Có quận đồng ý và có quận không đồng ý (vì theo cam kết hiện tại của Việt Nam khi gia nhập wto thì mới chỉ mở cửa cho giáo dục mầm non, cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học, sau đại học, ngoại ngữ và chương trình đào tạo cho người lớn).

Do vậy, nếu chương trình đào đối với chương trình mầm non thì hiện tại bạn lưu ý giúp là cơ sở đào tạo nước ngoài chưa được phép tuyển sinh học sinh Việt Nam.

+ Bước 2: Đăng ký thành lập doanh nghiệp: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ

+ Bước 3: Xin giấy phép con

Đối với trường hợp này, SBLAW cần thêm thông tin về dự kiến chương trình đào tạo, địa điểm đào tạo, quy mô đào tạo, đối tượng tuyển sinh thì mới báo giá được.

Thứ hai, Chuyển nhượng vốn góp:

Đối với trường hợp chuyển nhượng vốn góp ở công ty hoạt động đào tạo, cần có 2 bước:

Bước 1: Đăng ký chuyển nhượng vốn góp: 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ. Thời gian này có thể kéo dài hơn nếu sở thấy cần phải xin ý kiến thẩm tra của các bộ

Bước 2: Điều chỉnh thông tin đăng ký doanh nghiệp để thể hiện cơ cấu góp vốn mới. 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

Chi phí cho phương án này của SBLAW là từ 5,550USD trở lên.

Phí chưa bao gồm 10% VAT và chi phí dịch thuật tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan