Lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty TNHH một thành viên

Nội dung bài viết

I. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

II. Các bước tiến hành:

Bước 1: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh

Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng ĐKKD tiến hành bổ sung hồ sơ vào hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD cho doanh nghiệp.

III. Hồ sơ gồm:

  • Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài.
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương

IV. Yêu cầu và điều kiện:

Không

V. Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan có thẩm quyền.

VI. Căn cứ pháp lý:

1. Luật Doanh nghiệp 2005;

2. Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của của Luật Doanh nghiệp.

3. Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp

4. Thông tư 14/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

V. Phạm vi dịch vụ của S&B Law

S&B Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ pháp lý nêu trên, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

  • Tư vấn mọi khía cạnh pháp lý liên quan tới công việc nêu trên.
  • Soạn thảo bộ hồ sơ.
  • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi doanh nghiệp được giấy phép.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan