Lập chi nhánh công ty FDI tại Đà Nẵng

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Chúng tôi là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài từ Singapore, hiện chúng tôi có trụ sở chính tại Hà Nội, vui lòng hướng dẫn giúp chúng tôi thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty chúng tôi tại Đà Nẵng

Nội dung của Dự án: Sử dụng nhà kho thuê để cho thuê lại

Trả lời:

Trong trường hợp này, Công ty được coi là thực hiện một dự án đầu tư mới gắn liền với việc thành lập chi nhánh ở thành phố Đà Nẵng.

Thủ tục thông thường như sau:

Bước 1: Làm thủ tục đăng ký đầu tư

Bước 2: Thông báo thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng,

Video liên quan:

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan