Lập bệnh viên đa khoa có vốn đầu tư nước ngoài cần phải có tối thiểu 20 triệu USD.

Nội dung bài viết

Nhà đầu tư hỏi: Chúng tôi là nhà đầu tư tới từ Hoa Kỳ và muốn thực hiên Dự án 100% vốn nước ngoài vào Bệnh viện Đa khoa tại Việt Nam.

Đề nghị SBLAW cung cấp một số thông tin sơ bộ để chúng tôi nghiên cứu và xem xét.

Luật sư trả lời: Việc thành lập bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải trải qua các bước như sau:

Bước 1: Nhà đầu tư phải tìm địa điểm để thuê phù hợp với quy hoạch tổng thể của tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Nhà đầu tư có thể liên hệ với sở tài nguyên và môi trường của tỉnh/thành phố để được giới thiệu. Sau khi đã có chấp thuận chủ trương về việc cho thuê đất/địa điểm để xây dựng bệnh viện, nhà đầu tư sẽ tiến hành thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

Bước 2: Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài để vận hành và xây dựng bệnh viện. Theo quy định tại biểu cam kết Việt Nam gia nhập WTO, vốn đầu tư tối thiểu để thành lập một bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là 20 triệu Đôla Mỹ.

Bước 3: Sau khi hoàn tất việc thành lập công ty theo bước 2, lấy được giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty sẽ tiến hành ký kết hợp đồng thuê đất/thuê địa điểm, xây dựng bệnh viện theo thiết kế đã được phê duyệt.

Bước 4: Xin cấp giấy phép hoạt động bệnh viện tại Bộ y tế.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan