Trong những ngày cuối năm 2018, lãnh đạo công ty Logitem Việt Nam đã tới thăm và làm việc tại SBLAW.

Hai bên đã bàn về phương hướng hợp tác tư vấn luật cho năm 2019.

Logitem là một công ty FDI Nhật Bản, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistic và là khách hàng truyền thống của SBLAW.

Trong năm 2019, SBLAW tiếp tục cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn luật cho khách hàng trong và ngoài nước, đặc biệt trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, sở hữu trí tuệ và giải quyết tranh chấp.

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn