Làng nghề sản xuất rượu thủ công phải bảo hộ thương hiệu

Nội dung bài viết

Ngày 12/11/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2012/NĐ-CP về sản xuất kinh doanh rượu nhằm kiểm soát chặt chẽ các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu trong nước, trong đó, tiêu biểu là các quy định về quản lý hoạt động của các làng nghề sản xuất rượu thủ công trên toàn quốc.

Theo đó, Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, để kinh doanh hợp pháp, các làng nghề phải đáp ứng 2 điều kiện sau:

  1. đăng ký kinh doanh ngành, nghề sản xuất rượu thủ công
  2. Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Để các sản phẩm rượu của các cơ sở tư nhân, các làng nghề, sản phẩm đến được tay người tiêu dùng, các cơ sở sản xuất rượu phải đáp ứng các điều kiện trong đó có điều kiện về nhãn hàng hóa.

Các cơ sở sản xuất cần liên hệ với các công ty luật, các đại diện sở hữu công nghiệp để tiến hành tra cứu và đăng ký nhãn hiệu, tiến hành các thủ tục bảo hộ thương hiệu rượu của làng nghề tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.

Nghị đinh này thay thế Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/04/2008, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.

Các bạn có thể tải Nghị định này tại đây

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan