Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Nội dung bài viết

66243918
66243918

Ngày 29/07/2013, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Nghị định bao gồm 8 chương 52 điều bao gồm một số nội dung nổi bật như sau:

Thứ nhất,đối tượng được phép chơi ở các điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoàicó hộ chiếu nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Namvàphải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và tự nguyện chấp hành Thể lệ trò chơi và các quy định tại Nghị định này.

Thứ hai,xử lý hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của người chơi:

  • Phạt cảnh cáo đối với cá nhân có hành vi không tuân thủ đầy đủ Thể lệ trò chơi, nội quy của Điểm kinh doanh do doanh nghiệp đã công bố.
  • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại Điểm kinh doanh.
  • Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi gian lận trong quá trình tham gia các trò chơi điện tử có thưởng tại Điểm kinh doanh. Mức phạt gấp hai (02) lần được áp dụng đối với tổ chức, đơn vị vi phạm các hành vi quy định tại Khoản này.
  • Hình thức phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ba (03) tháng đối với doanh nghiệp có hành vi gian lận ở trên.

  • Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về nghĩa vụ của người chơi.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/10/2013 và bãi bỏ Quyết định số 32/2003/QĐ-TTg.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan