Kinh doanh online mặt hàng kính ngắm quang học có phải đăng ký kinh doanh không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Mình kinh doanh online một số linh kiện từ Trung Quốc nhỏ lẻ, mình thấy một số cửa hàng có kinh doanh kính ngắm quang học cho súng hơi, mình thấy kinh doanh mặt hàng đó lợi nhuận cao. Nên cho mình hỏi: Mình có thể bán được không và mình chỉ bán số lượng ít có cần đăng ký không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 3 Nghị định số 39/2007/NĐ-CP quy định:

Cá nhân hoạt động thương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác nhưng không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “thương nhân” theo quy định của Luật Thương mại. Cụ thể bao gồm những cá nhân thực hiện các hoạt động thương mại sau đây:

a) Buôn bán rong (buôn bán dạo) là các hoạt động mua, bán không có địa điểm cố định (mua rong, bán rong hoặc vừa mua rong vừa bán rong), bao gồm cả việc nhận sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm của các thương nhân được phép kinh doanh các sản phẩm này theo quy định của pháp luật để bán rong;

b) Buôn bán vặt là hoạt động mua bán những vật dụng nhỏ lẻ có hoặc không có địa điểm cố định;

c) Bán quà vặt là hoạt động bán quà bánh, đồ ăn, nước uống (hàng nước) có hoặc không có địa điểm cố định;

d) Buôn chuyến là hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc người bán lẻ;

đ) Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định;

e) Các hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh khác”.

Bạn là cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên nhằm mục đích sinh lợi, khi bạn thực hiện các hoạt động thương mại nêu trên thì không phải đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý hoạt động kinh doanh này phải thuộc trường hợp được pháp luật cho phép.

Như bạn trình bày thì bạn muốn hoạt động kinh doanh mặt hàng kính ngắm quang học cho súng hơi, mặt hàng này không thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. Bởi vậy, bạn được phép kinh doanh mặt hàng này.

Như vậy, bạn được phép kinh doanh mặt hàng kính ngắm quang học cho súng hơi và việc kinh doanh online nhỏ lẻ mặt hàng này không phải đăng ký kinh doanh.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan