Kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, phải nộp những loại thuế nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Mình kinh doanh nhà nghỉ theo hộ kinh doanh thì phải chịu các loại thuế gì?

Luật sư tư vấn: Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC, nếu doanh thu của bạn dưới 100 triệu đồng/năm thì bạn sẽ được miễn lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân. Nếu doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên thì bạn phải đóng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Thuế giá trị gia tăng:

Theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh cá thể là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp như sau:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT

Theo mục 2 Phụ lục bảng danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“2) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ 5% gồm:

- Dịch vụ lưu trú, kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ; ...”.

Như vậy, trường hợp của bạn là dịch vụ nhà nghỉ theo đó tỷ lệ tính Số thuế GTGT phải nộp = Tỷ lệ % GTGT trên doanh thu x Doanh thu = 5% x Doanh thu.

Thuế thu nhập cá nhân:

Theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh cá thể là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau:

Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Theo quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm Thông tư số 92/2015/TT-BTC có quy định về biểu thuế suất thuế TNCN như sau:

“Thuế suất 2% áp dụng trong trường hợp sau:

- Dịch vụ lưu trú gồm: Hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn cho khách du lịch, khách vãng lai khác; hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn cho sinh viên, công nhân và những đối tượng tương tự; hoạt động cung cấp cả cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống và/hoặc các phương tiện giải trí. Hoạt động lưu trú không bao gồm: Hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn được coi như cơ sở thường trú như cho thuê căn hộ hàng tháng hoặc hàng năm được phân loại trong ngành bất động sản theo quy định của pháp luật về Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam”.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì trường hợp của nhà bạn là kinh doanh nhà nghỉ, thuộc dịch vụ lưu trú nên sẽ đóng thuế TNCN là 2%.

Thuế môn bài:

Khoản 1 Điều 3 Thông tư 302/2016/TT-BTC quy định về miễn lệ phí môn bài như sau:

“Điều 3. Miễn lệ phí môn bài

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài. Riêng các trường hợp miễn lệ phí môn bài quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP xác định như sau:

1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống. Mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình được miễn lệ phí môn bài là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân ...”.

Theo quy định trên, doanh thu của bạn từ 100 triệu đồng trở xuống/năm thì bạn sẽ được miễn lệ phí môn bài. Nếu doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì bạn sẽ phải đóng lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 302/2016/TT-BTC như sau:

“2. Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm;

b) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 (năm trăm nghìn) đồng/năm;

c) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/năm.

Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình tại khoản này là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

3. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm”.

>> Dịch vụ : Tư vấn M&A

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan