Câu hỏi:

Quý Công ty cho mình hỏi:

  • Giấy phép đầu tư cho ngành nghề Bệnh viện, Phòng Clinic có phải là ngành nghê có điều kiện không?
  • Có giới hạn gì về điều kiện vốn góp nước ngoài không?

Xin chân thành cám ơn.

Luật sư trả lời:

Công ty Luật SBLAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Đối với trường hợp của bạn, tôi sẽ tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, Dịch vụ bệnh viện, phòng khám đa khoa và phòng khám chuyên khoa thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định của Phụ lục 4 Luật Đầu tư năm 2014. Cụ thể, bệnh viện, phòng khám đa khoa và phòng khám chuyên khoa đều phải làm thủ tục xin giấy phép hoạt động khám chữa bệnh theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.

Thứ hai, Dịch vụ bệnh viện thuộc CPC 9311 (trong WTO): Dịch vụ bệnh viện không hạn chế tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, vốn đầu tư tối thiểu phải là 20 triệu USD (theo cam kết WTO).

Clinic thì có hai loại:

– Phòng khám đa khoa (CPC 93121): Dịch vụ này cũng không hạn chế tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, vốn đầu tư tối thiểu phải là 2 triệu USD (theo cam kết WTO).

– Phòng khám chuyên khoa (CPC 93122): Dịch vụ này cũng không hạn chế tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, vốn đầu tư tối thiểu phải là 200,000 USD (theo cam kết WTO).

Trân trọng,

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn