Kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế.

Nội dung bài viết

tin-tuc-23

Ngày 27 tháng 6 năm 2013, Bộ tài chính đã ban hành Công văn số 8318/BTC-TCT về việc kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế. Nội dung chính của công văn như sau:

1. Tổ chức phân loại xác định doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và thực hiện đúng, đầy đủ công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao như đã hướng dẫn tại Công văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 của Bộ Tài chính (trong đó các trường hợp thanh toán qua tài khoản vãng lai được coi là thanh toán qua ngân hàng có giao dịch đáng ngờ).

2. Thực hiện kiểm tra 100% sau hoàn thuế đối với các hồ sơ đã thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với doanh nghiệp có rủi ro về thuế.

3. Tổ chức kiểm tra trước khi hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế. Kiểm tra tính đầy đủ; tính chính xác đối với toàn bộ hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa bao gồm:

  • Hợp đồng xuất khẩu ký với nước ngoài;
  • Tờ khai hải quan của hàng hóa xuất khẩu có xác nhận thực xuất của cơ quan hải quan;
  • Chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng;
  • Hợp đồng mua hàng hóa để xuất khẩu;
  • Hóa đơn mua hàng hóa để xuất khẩu; yêu cầu phải kiểm tra trên cơ sở dữ liệu ngành để loại trừ hóa đơn của doanh nghiệp đã bỏ trốn; doanh nghiệp chậm kê khai, nộp thuế GTGT; hóa đơn không đúng quy định.
  • Chứng từ thanh toán tiền mua hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng.
  • Các chứng từ, hoạt động liên quan vận chuyển hàng hóa, thuê kho bãi,… của hàng xuất khẩu.

4. Cục Thuế tỉnh An Giang thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro về thuế và công tác kiểm tra hoàn thuế GTGT theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 và Công văn này.

Cục Thuế cần quán triệt nội dung Công văn tới các Phòng, Chi cục và công chức Thuế để việc thực hiện đồng bộ và có hiệu quả.

Mời các bạn download toàn văn Công văn tại đây.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan