Khung pháp lý cho hoạt động đầu tư tài chính tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Ngày 20 tháng 09 năm 2019, Luật sư Nguyễn Thanh Hà đã có phần trình bày về khung pháp lý cho hoạt động đầu tư tài chính tại Việt Nam cho 100 nhà đầu tư quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trong phần trình bày của mình, luật sư Hà đã nhấn mạnh rằng đang có một khoảng trống pháp lý cho các hoạt động Fintech, P2P và Forex tại Việt Nam, điều này đang gây ra những rủi ro cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư muốn góp vốn vào các công ty sở hữu Giấy phép trung gian thanh toán cũng đang gặp phải vướng mắc vì không có một quy định rõ về tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ trong các công ty này khi tiến hành hoạt động M&A.

Hoạt động Forex đang diễn ra sôi động, nhưng cũng không có quy định là cấm hay không cấm, nhiều vụ việc lừa đảo đã bị phát hiện trong thời gian gần đây liên quan tới forex, nhưng chủ yếu là bị xử lý vì tội lừa đảo.

Đây là nội dung bài trình bày bằng Slide;

Slide_Đầu tư tài chính (1)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan