Luật sư Nguyễn Thanh Hà tư vấn trên truyền hình quốc hội Việt Nam

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/LpDSEsjdv9k” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn