Không muốn thành lập doanh nghiệp nhưng muốn kinh doanh, có được không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Thanh, ở Hà Nội. Tôi thực sự muốn thực hiện tiến hành việc kinh doanh, để có thể có thêm nguồn thu nhập, nhưng theo tôi được biết thì khi một ai đó kinh doanh mặt hàng gì đó, thì cần phải tiến hành việc thành lập doanh nghiệp cho, nhưng hiện tại thì tôi không muốn tiến hành việc thành lập doanh nghiệp, nhưng vẫn muốn kinh doanh, vậy pháp luật có cho phép không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 14 tại Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014 có quy định về kinh doanh như sau:

“Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình, đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi”.

Bạn có thể tiến hành việc kinh doanh, mà không cần thành lập địa điểm kinh doanh, theo đó: Khi bạn hoạt động thương mại là bạn tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác nhưng không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “thương nhân” theo quy định của Luật Thương mại. Cụ thể, là các hoạt động thương mại sau đây khi bạn thực hiện việc kinh doanh, mà không cần đăng ký kinh doanh (tức không cần thành lập doanh nghiệp) theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 39/2007/NĐ-CP gồm:

Buôn bán rong (buôn bán dạo) là các hoạt động mua, bán không có địa điểm cố định (mua rong, bán rong hoặc vừa mua rong vừa bán rong), bao gồm cả việc nhận sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm của các thương nhân được phép kinh doanh các sản phẩm này theo quy định của pháp luật để bán rong;

Buôn bán vặt là hoạt động mua bán những vật dụng nhỏ lẻ có hoặc không có địa điểm cố định;

Bán quà vặt là hoạt động bán quà bánh, đồ ăn, nước uống (hàng nước) có hoặc không có địa điểm cố định;

Buôn chuyến là hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc người bán lẻ;

Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định;

Các hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh khác.

Trên đây, là các ngành nghề khi bạn thực hiện thì sẽ không cần phải đăng ký kinh doanh, nhưng vẫn được tiến hành kinh doanh theo đúng với sự quy định của pháp luật.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan