Trong chương trình Vietnam Online, kênh thông tin chính phủ, luật sư SBLAW đã nêu ra thực trạng các doanh nghiệp sử dụng thẻ cào như là công cụ trung gian thanh toán, gây ra tình trạng vi phạm pháp luật và đưa ra giải pháp về vấn đề này.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn