“Không đảm bảo đủ nguồn nhân lực cũng như máy móc thiết bị” có thể là căn cứ chấm dứt hợp đồng không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Chào luật sư, tôi có một câu hỏi mong luật sư giải đáp giúp tôi.

Năm 2020, công ty tôi có ký 02 hợp đồng (hợp đồng thuê tài sản và hợp đồng gia công) với công ty B.

Trong hợp đồng thuê tài sản, các bên có thoả thuận rằng nếu một trong hai bên muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải thông báo cho bên kia trước 30 ngày so với ngày mong muốn chấm dứt.

Còn trong hợp đồng gia công, không có điều khoản quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của công ty tôi. Hợp đồng này được chấm dứt khi hết thời hạn của hợp đồng và hiệu lực hợp đồng này là 02 năm kể từ ngày ký.

Sau một thời gian hợp tác, công ty tôi nhận thấy bản thân “không đảm bảo đủ nguồn nhân lực cũng như máy móc thiết bị” để đáp ứng nhu cầu hợp tác của hai bên nên đã gửi đến công ty B một công văn thông báo về việc chấm dứt hợp đồng thuê tài sản với lý do trên, và tương ứng khi kết thúc hợp đồng thuê tài sản là chấm dứt hợp đồng gia công.

Vậy công ty tôi có thể đơn phương chấm dứt 02 hợp đồng với lý do nêu trên hay không?

Cảm ơn luật sư và mong luật sư sớm phản hồi câu hỏi của tôi!

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật SB Law. Nội dung câu hỏi của bạn được chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định của pháp luật hiện nay, căn cứ theo Khoản 1 Điều 428 BLDS 2015, có 03 trường hợp cho phép một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại:

  1. Khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng;
  2. Các bên có thoả thuận;
  3. Pháp luật có quy định khác.

Điều 428. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng

  1. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê tài sản:

Trong hợp đồng thuê tài sản của bạn có đề cập đến điều khoản “nếu một trong hai bên muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải thông báo cho bên kia trước 30 ngày so với ngày mong muốn chấm dứt”, tức là hai bên đã có thoả thuận với nhau về một phương thức chấm dứt hợp đồng (phù hợp với Khoản 1 Điều 428 BLDS 2015). Khi đó, sau 30 ngày kể từ khi bạn thông báo chấm dứt hợp đồng thì hợp đồng thuê tài sản giữa bạn và công ty B sẽ chấm dứt.

Về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng gia công:

Việc kết thúc hợp đồng thuê tài sản giữa công ty bạn và công ty B không đồng nghĩa với việc đồng thời chấm dứt hợp đồng gia công (trừ trường hợp các bên đã thoả thuận rõ về điều này trong hợp đồng).

Giả sử điều khoản “tương ứng khi kết thúc hợp đồng thuê tài sản là chấm dứt hợp đồng gia công” không được các bên thoả thuận trong hợp đồng từ trước, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Bạn có cung cấp thông tin rằng thời hạn hợp đồng gia công là 02 năm kể từ ngày ký và các bên ký kết hợp đồng này vào năm 2020. Tính tới thời điểm hiện tại, hợp đồng vẫn còn hiệu lực. Căn cứ theo thoả thuận về việc chấm dứt hợp đồng của hợp đồng gia công (là “khi hết thời hạn hợp đồng”) thì bạn không có cơ sở để đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Thêm nữa, trong hợp đồng gia công, không có điều khoản quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của công ty bạn, chứng tỏ rằng yêu cầu đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng của công ty bạn không thuộc trường hợp các bên có thoả thuận từ trước theo Khoản 1 Điều 428 BLDS 2015.

Theo đó, công ty bạn chỉ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công với công ty B khi công ty B vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác).

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 423 BLDS 2015 định nghĩa về vi phạm nghiêm trọng như sau:

Điều 423. Huỷ bỏ hợp đồng

  1. Vi phạm nghiêm trọng là việc không thực hiện đúng nghĩa vụ của một bên đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng.

Tuy nhiên, lý do bạn đưa ra để đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng với công ty B là do công ty bạn “không đảm bảo đủ nguồn nhân lực cũng như máy móc thiết bị”, đây là lý do cá nhân xuất phát từ công ty bạn và không phải do sự vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng của công ty B nên hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng gia công của bạn là không có căn cứ (không thuộc một trong những trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 428 BLDS 2015).

Khoản 5 Điều 128 BLDS 2015 có quy định về hậu quả pháp lý của việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trái pháp luật như sau:

Điều 428. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng

  1. Trường hợp việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng không có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này thì bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan do không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng.

Công ty bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng không có căn cứ nên được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo quy định của BLDS 2015.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật SB Law về nội dung Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng mà bạn đã yêu cầu tư vấn. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến bạn chưa hiểu hết vấn đề hay có sự vướng ngại, thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với Công ty Luật SB Law qua địa chỉ Email ….. hoặc gọi điện thoại đến số hotline …. để được giải đáp và hỗ trợ kịp thời.

Xin cảm ơn!

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan