Không có sổ đỏ, có được bán nhà hay không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Trong bài “Không có sổ đỏ, có được bán nhà?” đăng trên báo Đầu tư bất động sản, có trích dẫn ý kiến của Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB LAW. Dưới đây là nội dung chi tiết:

Xin hỏi nếu không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có thể bán nhà hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 118, Luật Nhà ở 2014, một trong những điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch là có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Như vậy, theo quy định trên, các giao dịch về mua bán nhà ở phải có Giấy chứng nhận, nếu không có, căn nhà ấy không được tham gia giao dịch trừ các quy định tại Khoản 2 Điều 118. Cụ thể, giao dịch về nhà ở sau đây thì nhà ở không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận:

  • Mua bán, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai;
  • Tổ chức thực hiện tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương;
  • Mua bán, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở để phục vụ tái định cư không thuộc sở hữu nhà nước; bán nhà ở quy định tại khoản 4 Điều 62 của Luật này;
  • Cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở;
  • Nhận thừa kế nhà ở;
  • Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại được xây dựng trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở bao gồm cả trường hợp đã nhận bàn giao nhà ở từ chủ đầu tư nhưng chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó.

Có được bán nhà, khi đồng sở hữu không đồng ý?

Điều 126, Luật Nhà ở 2014 có quy định về việc mua bán nhà thuộc sở hữu chung như sau:

1. Việc bán nhà ở thuộc sở hữu chung phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu; trường hợp có chủ sở hữu chung không đồng ý bán, thì các chủ sở hữu chung khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. Các chủ sở hữu chung được quyền ưu tiên mua, nếu các chủ sở hữu chung không mua thì nhà ở đó được bán cho người khác.

Trường hợp có chủ sở hữu chung đã có tuyên bố mất tích của Tòa án, thì các chủ sở hữu chung còn lại được quyền bán nhà ở đó; phần giá trị quyền sở hữu nhà ở của người bị tuyên bố mất tích được xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp chủ sở hữu chung bán phần quyền sở hữu của mình, thì các chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc bán phần quyền sở hữu nhà ở và điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì phần quyền đó được bán cho người khác; trường hợp vi phạm quyền ưu tiên mua thì xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự.

Như vậy, nếu bạn muốn bán căn nhà hiện tại thì người bạn của bạn được quyền ưu tiên mua trong 30 ngày, nếu đồng sở hữu không mua thì bạn có thể bán phần nhà của mình cho người khác. Trong trường hợp muốn bán cả căn nhà thì phải được sự đồng ý của đồng sở hữu, nếu không bạn có thể yêu cầu Tòa án giải quyết.

0/5 (0 Reviews)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan