Khó khăn khi thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Nội dung bài viết

Việc thu hút doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (thu hút FDI) tại Việt Nam còn nhiều hạn chế ngay từ thủ tục đăng kí. Trong video, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLaw sẽ trả lời cụ thể những vấn đề khó khăn khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại nước ta.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan