Khi đầu tư vào lĩnh vực giáo dục mầm non, sẽ được hưởng những ưu đãi gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình muốn đầu tư để mở một trường mầm non tại Cao Bằng. Xin cho mình hỏi: Khi đầu tư vào lĩnh vực này, mình có thể được hưởng những ưu đãi gì của nhà nước?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Đối tượng hưởng ưu đãi: Điều 15 Luật Đầu tư năm 2014 có quy định về Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư gồm:

“1. Hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư:

a) Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;

b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư;

c) Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

2. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư:

a) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này; …”.

Điều 16. Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư Luật Đầu tư 2014

“1. Ngành, nghề ưu đãi đầu tư:

…………………………………

i) Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp;”

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn muốn mở một trường mầm non tại Cao Bằng. Đây là một trong các ngành nghề được ưu đãi đầu tư được quy định trong Luật Đầu tư 2014. Do đó, Dự án của bạn là một dự án thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư.

Hình thức ưu đãi

Bạn được hưởng các ưu đãi sau:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Dự án của bạn là dự án mới được đầu tư tại Cao Bằng, đây là địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn được quy định tại phụ lục kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

Khoản 3 Điều 11 Thông tư 96/2015/TT-BTC có quy định:

“3. Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với:

a) Phần thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường, giám định tư pháp (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hoá).

Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các doanh nghiệp thực hiện xã hội hoá được thực hiện theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định”.

Khoản 1 Điều 12 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định:

“Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với:

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP”.

Theo các điều luật trên, trong 4 năm đầu tiên, bạn sẽ được miễn thuế phần thu nhập của doanh nghiệp bạn từ hoạt động của trường mầm non.

Sau 4 năm, bạn sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi là 5% phần thu nhập mà bạn thu được từ hoạt động của trường cho đến khi trường ngừng hoạt động.

- Thuế sử dụng đất:

Điều 6. Hướng dẫn về ưu đãi thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

“Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định tại Mục A Phụ lục I hoặc đầu tư tại địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II Nghị định số118/2015/NĐ-CP được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp”.

Theo đó, bạn sẽ được miễn thuế sử dụng đất khi sử dụng đất nhằm mục đích xây trường, và các hoạt động khác cần sử dụng đất liên quan đến hoạt động xã hội hóa tại Cao Bằng.

0/5 (0 Reviews)
Công ty luật SBLAW

Công ty luật SBLAW

Công ty luật SBLAW là 1 trong những hãng luật uy tín hàng đầu Việt Nam hiện nay. Chúng tôi có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật. SBLAW tự hào có một đội ngũ Luật sư giỏi, có trình độ chuyên môn cao, uy tín, chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật.

Hồ sơ năng lực

Bài viết liên quan