Khi chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân, phải chịu những loại thuế nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Mình có bán 1 doanh nghiệp tư nhân cho một người khác. Mình có phải kê khai và nộp các loại thuế nào khi 2 bên thực hiện xong hợp đồng?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi năm 2012:

Hoạt động chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân của bạn có thể được hiểu là chuyển nhượng vốn, máy mọc, thiết bị, cơ sở sản xuất, …nên phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Trong thuế thu nhập cá nhân, bạn phải nộp thuế cho những loại thu nhập sau:

+ Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn: (Khoản 4 Điều 3 Luật thuế TNCN)

“a) Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế;

…”.

+ Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: (Khoản 5 Điều 3 Luật thuế TNCN), trong trường hợp bạn chuyển nhượng cả trụ sở doanh nghiệp hoặc xí nghiệp, nơi sản xuất, nơi kinh doanh, buôn bán, …

“a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở;

c) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước;

d) Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản”.

Như vậy, bạn sẽ phải chịu thuế phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng vốn và thuế phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong thuế thu nhập cá nhân.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan