Khách hàng ủy quyền cho đại diện sở hữu trí tuệ đăng ký nhãn hiệu

Nội dung bài viết

Việc đăng ký nhãn hiệu là một công việc pháp lý đòi hỏi những luật sư sở hữu trí tuệ có chuyên môn và nghiệp vụ xử lý để tránh những sai sót về mặt kỹ thuật đáng tiếc, ảnh hưởng tới thời gian thẩm định đơn.

Vì vậy, khi Khách hàng có một nhãn hiệu mới cần đăng ký và bảo hộ, khách hàng nên lựa chọn một công ty luật sở hữu trí tuệ có uy tín để ủy quyền, thay mặt mình làm việc với Cục sở hữu trí tuệ.

Việc ủy quyền cho đại diện sở hữu trí tuệ đăng ký nhãn hiệu sẽ có nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình theo dõi đơn đăng ký, khi có sai sót xảy ra, với chuyên môn và nghiệp vụ của mình, các luật sư sở hữu trí tuệ có thể giải quyết một cách nhanh chóng và chính xác.

SBLaw là một công ty luật sở hữu trí tuệ có nhiều năm kinh nghiệm, khi Khách hàng uỷ quyền cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng, thực hiện các công việc sau:

- Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam trước khi nộp đơn;

- Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam để KHÁCH HÀNG ký;

- Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký tại Việt Nam;

- Theo dõi các Đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho KHÁCH HÀNG về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn tại Việt Nam);

- Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn;

- Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và bàn giao cho KHÁCH HÀNG khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu từ Cục Sở hữu trí tuệ

- Cập nhật ngày hiệu lực của GCN đăng ký nhãn hiệu vào hệ thống dữ liệu của S&B và sẽ nhắc nhở KHÁCH HÀNG gia hạn GCN đúng thời hạn.

 

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan