Kỳ hạn dài hay Giải ngân ngay và toàn bộ thay vì theo lộ trình từng đợt là một trong số những lợi ích mà các Doanh nghiệp sẽ nhận được khi thực hiện huy động vốn từ thị trường trái phiếu Doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại vẫn có nhiều Doanh nghiệp còn “e ngại” cũng như không thể tiếp cận được thị trường vốn này. Vậy giải pháp nào để việc huy động vốn cho các Doanh nghiệp qua thị trường trái phiếu được hiệu quả hơn.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà và các chuyên gia có phần trao đổi về nội dung này trong phóng sự của kênh truyền hình VITV.

Các bạn có thể xem phóng sự tại đây:

http://vitv.vn/tin-video/07-01-2019/von-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-phan-16-huy-dong-von-tu-trai-phieu-doanh-nghie/214118

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn