Huy động vốn qua phát hành trái phiếu

Nội dung bài viết

Mới đây, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty Luật SB Law đã trả lời phỏng vấn của phóng viên VITV về hình thức huy động vốn qua phát hành trái phiếu. Nội dung chi tiết như sau:

Câu hỏi: Theo Ông đánh giá hình thức huy động vốn qua phát hành trái phiếu có phải là một kênh dẫn vốn hiệu quả đối với các DN VN hay không? Theo Ông khi các DN phát hành trái phiếu ra công chúng thì sẽ gặp phải những rủi ro gì và các DN làm gì để việc huy động vốn theo hình thức phát hành trái phiếu được thực sự hiệu quả?

Trả lời:

Hình thức huy động vốn bằng phát hành trái phiếu chưa thực sự đạt được hiệu quả như mong muốn đối với các doanh nghiệp hiện nay. Hình thức này hiện nay có vẻ như chỉ tỏ ra hiệu quả với những doanh nghiệp lớn, trong khi đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, kênh huy động này gần như không được các doanh nghiệp này tiếp cận đến. Cũng như các loại chứng khoán khác, việc huy động vốn qua phát hành trái phiếu cũng chịu sự chi phối của các yếu tố kinh tế, và rủi ro mà các doanh nghiệp gặp phải cũng chủ yếu là các rủi ro kinh tế. Vì vậy, một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh để doanh nghiệp huy động vốn hiệu quả qua kênh này, cần xây dựng một cơ chế quản trị công ty hiệu quả, có khả năng giám sát, kiểm soát và quản trị rủi ro của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tôi cũng xin nói thêm hiệu quả trong huy động vốn qua hình thức phát hành trái phiếu không chỉ là câu chuyện của các doanh nghiệp mà còn phụ thuộc phần nhiều vào các yếu tố thị trường như sự đa dạng của nguồn vốn từ các nhà đầu tư hay các quy định pháp lý của cơ quan nhà nước.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan