Hướng dẫn về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng thiết bị tạo tín hiệu âm thanh theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ

Nội dung bài viết

Ngày 22 tháng 5 năm 2024, Tổng Cục Hải Quan ban hành Công văn số 2255/TCHQ-TXNK V/v hướng dẫn thuế GTGT theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP.
Theo đó, Trường hợp hàng hóa là phụ tùng và linh kiện phần cứng, điện tử (bộ phận, phụ tùng của các nhóm sản phẩm phần cứng, điện tử thuộc nhóm từ Mục I đến Mục V Phần B Phụ lục III Nghị định số 94/2023/NĐ-CP, các thiết bị bán dẫn, đèn điện tử, mạch điện tử và dây cáp điện, tụ điện; điện trở, cuộn cảm; đèn điốt điện tử (LED); các thiết bị bán dẫn; mạch in; mạch điện tử tích hợp; cáp đồng, cáp quang; loại khác) thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT. Mã số HS ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III chỉ để tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.

Xem toàn bộ nội dung tại Công văn Hướng dẫn về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng thiết bị tạo tín hiệu âm thanh theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan