Hợp đồng dịch vụ có thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật thương mại không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình là một công ty chuyên về phần mềm (gọi tắt là Công ty A). Công ty A có ký hợp đồng xây dựng phần mềm cho Công ty cổ phần B. Hợp đồng có quy định thời gian thực hiện và việc phạt chậm tiến độ thực hiện. Theo đó, nếu A thực hiện hợp đồng bị chậm tiến độ thì sẽ chịu mức phạt 1% của tổng giá trị hợp đồng cho mỗi (01) tuần quá hạn. Trong quá trình thực hiện, do một số nguyên nhân nên A đã không đảm bảo được tiến độ cam kết; phía khách hàng quyết định phạt vi phạm. Cho mình hỏi: Dịch vụ phần mềm do công ty A cung cấp có phải là một hoạt động thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật thương mại 2005 không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 2 Luật thương mại năm 2005 thì đối tượng áp dụng của luật thương mại bao gồm:

1. Thương nhân hoạt động thương mại theo quy định tại Điều 1 của Luật này.

2. Tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại.

3. Căn cứ vào những nguyên tắc của Luật này, Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Luật này đối với cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh”.

Đối với trường hợp của bạn có sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp về việc ký hợp đồng dịch vụ viết phần mềm. Do đó, hợp đồng dịch vụ này sẽ được giao kết trên cơ sở sự thỏa thuận của hai bên với nhau và nội dung của hợp đồng không được trái với quy định của Luật thương mại và pháp luật khác có liên quan.

Việc công ty bạn thực hiện chậm tiến độ so với thỏa thuận trong hợp đồng thì công ty B có quyền yêu cầu công ty bạn bồi thường về thời gian chậm giao, mức bồi thường được xác lập trên cở sở thỏa thuận của hai bên.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan