Hỏi về xử lý vốn trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Nội dung bài viết

Doanh nghiệp hỏi: Công ty của tôi hiện nay đang là loại hình công ty cổ phần có 100% vốn đầu tư nớc ngoài, dự án nằm trong khu công nghiệp.

Do thời quá trình hoạt động, kinh doanh thường xuyên bị lỗ. Nay các chủ đầu tư quyết định chuyển đổi loại hình thành CTy TNHH để thực hiện vấn đề xử lý lỗ trên vốn. Sau đó, sẽ cho nhà đầu tư mới góp vốn vào bằng với số vốn điều lệ đăng ký ban đầu.

Nhờ luật sư tư vấn giúp tôi, nếu chuyển đổi loại hình thì có vướng mắc gì không, có xử lý lỗ trên vốn đầu tư không?

Chân thành cảm ơn luật sư.

Luật sư trả lời: Liên quan đến vấn đề chị trao đổi dưới đây, chúng tôi có một số ý kiến như sau:

- Trong trường hợp chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty TNHH, quý Khách hàng sẽ phải tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Theo thông lệ thông thường, ngay khi nộp hồ sơ yêu cầu điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan có thẩm quyền sẽ rà soát lại toàn bộ dự án đầu tư của Quý Công ty.

- Nếu trong quá trình rà soát lại dự án đầu tư, cơ quan chức năng phát hiện, Quý Khách hàng chưa đóng đủ số vốn góp đã đăng ký, Khách hàng sẽ bị phạt vì chậm tiến độ góp vốn.

Đối với công ty cổ phần, theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, công ty cổ phần không được phép giảm vốn điều lệ. Do vậy, Quý Khách hàng sẽ ngay lập tức bị yêu cầu đóng đủ vốn. Trong thư của chị không nêu rõ công ty của chị đã đóng đủ vốn điều lệ đã đăng ký hay chưa. Nếu chưa, đây sẽ là một trong số những cản trở chính

- Tùy thuộc vào địa bàn đầu tư của Công ty chị, cơ quan chức năng có thể tiến hành thẩm định về hiệu quả hoạt động đầu tư của khách hàng tại Việt Nam. Nếu số lỗ lũy kế quá lớn, đến mức âm vốn chủ sở hữu, cơ quan chức năng có thể sẽ yêu cầu tăng vốn đầu tư để bù đắp lỗ. Nếu chưa đóng đủ vốn thì sẽ yêu cầu đóng cho đủ số vốn góp.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan