Hỏi về tư vấn pháp luật thường xuyên

Nội dung bài viết

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp FDI, xin cho hỏi giá tư vấn về các mảng có liên quan của công ty SBLAW tính thế nào? Ví dụ giá tư vấn online, giá tư vấn trực tiếp khi chúng tôi hoạt động ở Việt Nam ,trong trường hợp chúng tôi muốn kết nối tư vấn thường xuyên và trường kỳ.

Luật sư trả lời: Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên của SB Law được dựa trên số giờ ấn định của mỗi tháng cho từng khách hàng.

Số giờ ấn định này tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của từng khách hàng.

Hiện tại, SB Law có các gói giờ: 5 giờ/10 giờ và 15 giờ một tháng. Khi Khách hàng đăng ký sử dụng các gói giờ này,

SB Law sẽ ưu tiên dành cho Khách hàng thời lượng tương ứng với gói giờ đã đăng ký cho mỗi tháng để đáp ứng nhu cầu tư vấn của Khách hàng qua email, điện thoại, soạn thảo văn bản, họp mặt trực tiếp...

Trong trường hợp Khách hàng không sử dụng hết gói giờ đã đăng ký, số giờ chưa sử dụng sẽ được cộng dồn sang tháng tiếp theo. Tuy nhiên, số giờ được cộng dồn sang tháng tiếp theo không bao giờ được vượt quá 80% số giờ đã đăng ký cho mỗi tháng.

Tương ứng với mỗi gói giờ, phí dịch vụ của SB Law như sau:

5 giờ/1 tháng: 8,000,000VNĐ

10 giờ/1 tháng: 15,000,000VNĐ

15 giờ/1 tháng: 25,000,000VNĐ

Trong trường hợp Khách hàng sử dụng hết gói giờ đã đăng ký, SB Law sẽ thông báo cho Khách hàng để cân nhắc việc sử dụng dịch vụ tư vấn ngoài giờ. Phí tư vấn ngoài giờ sẽ được tính theo biểu phí dịch vụ thông thường của SB Law.

 

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan