Hoạt động tư vấn du học

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Mình ở Hà Nội, mình đang có nhu cầu kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Theo mình biết thì trước đây để hoạt động dịch vụ tư vấn du học thì phải xin giấy phép. Vậy cho mình hỏi:

  • Hiện nay, để kinh doanh hoạt động này, mình có phải xin giấy phép không?
  • Và thủ tục cụ thể để xin giấy phép này như thế nào?

Luật sư trả lời:

Công ty Luật SBLAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến câu hỏi của bạn, tôi xin tư vấn như sau:

  • Trước đây, khi Luật Đầu tư năm 2014 chưa có hiệu lực thi hành thì ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được coi là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện do đó cá nhân, tổ chức khi muốn hoạt động trong lĩnh vực này thì phải đáp ứng đủ điều kiện và thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép theo quy định tại Quyết định 05/2013/QĐ-TTg Công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.
  • Kể từ khi Luật Đầu tư có hiệu lực (ngày 01 tháng 7 năm 2015), trong số 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiện tại được quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2014 thì dịch vụ tư vấn du học không phải là ngành nghề có điều kiện nữa. Trong Công văn số 3125/BGDĐT-ĐTVNN về việc quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học có quy định: Hoạt động dịch vụ tư vấn du học không có tên trong danh mục các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Căn cứ Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014, các quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học tại Chương 3 Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg sẽ hết hiệu lực thi hành.
  • Do đó, hiện nay, khi bạn muốn kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thì không cần phải xin giấy phép nữa mà chỉ cần thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 như bình thường và trong giấy đề nghị đăng ký kinh doanh thì thể hiện ngành nghề kinh doanh là tư vấn du học (dịch vụ hỗ trợ giáo dục).
  • Tuy nhiên, trước khi hoạt động, Công ty bạn phải có công văn báo cáo với cơ quan quản lý (Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội, Phòng GD&ĐT quận/huyện/thị xã và cơ quan Công an của quận/huyện/thị xã nơi đặt trụ sở) theo quy định của Công văn số 2790/SGD&ĐT-GDCYTNN.
  • Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, Công ty bạn phải gửi Báo cáo hoạt động định kỳ hàng năm bao gồm báo cáo về việc tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập; Thống kê số lượng công dân Việt Nam được cử ra nước ngoài học tập và Thống kê danh sách công dân Việt Nam được cử ra ngoài học tập (ngày 15 tháng 6 và 15 tháng 12) về Phòng GD có YTNN của Sở GD&ĐT Hà Nội theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài ban hành kèm Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT.
  • Nếu Công ty của bạn trước đây đã xin giấy phép kinh doanh tư vấn du học thì có quyền rút tiền ký quỹ theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 8310/NHNN-TT. Các tổ chức dịch vụ tư vấn du học gửi Đơn đề nghị rút tiền ký quỹ về Phòng GD có YTNN của Sở GDĐT để được giải quyết.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan