Hoạt động giám định tư pháp

Nội dung bài viết

Hoạt động giám định tư pháp được thực hiện ở hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống từ y tế, văn hóa, xây dựng... Video dưới đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về hoạt động giám định tư pháp cũng như vai trò của nó trong các hoạt động của cuộc sống hay điều tra truy tố, xét sử...

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan