Hoạt động giám định tư pháp được thực hiện ở hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống từ y tế, văn hóa, xây dựng… Video dưới đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về hoạt động giám định tư pháp cũng như vai trò của nó trong các hoạt động của cuộc sống hay điều tra truy tố, xét sử…

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn