Hỗ trợ thông tin giá

Nội dung bài viết

Ngày 06 tháng 08 năm 2013, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 4486/TCHQ-TXNK về việc hỗ trợ thông tin giá.

Nội dung của Công văn như sau:

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1893/HQLS-TXNK ngày 29/7/2013 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc vướng mắc xác định trị giá đối với mặt hàng Điện thoại di động GSM HKphone REVO LEAD do Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Linh Trung Tín nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu giá để kiểm tra, xác định giá;

Qua tra cứu thông tin trên các trang Web như: www.baomoi.com, hayhttp://sohoa.vnexpress.net thì mặt hàng điện thoại di động GSM HKphone REVO LEAD có giá bán là 5.700.000 đồng, tương đương 270 USD. Sau khi quy đổi theo quy định tại Quyết định số 1102/QĐ-BTC thì loại máy điện thoại này có mức giá là 171,36 USD.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn căn cứ hồ sơ, thực tế hàng nhập khẩu của doanh nghiệp để xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng máy điện thoại hiệu HKPhone Revo LEAD nhập khẩu tại tờ khai số 1030/NKD01 ngày 08/7/2013 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Linh Trung Tín theo đúng quy định và phù hợp và các nguồn thông tin nêu trên.

Các bạn có thể download tài liệu tại đây.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan