Hỗ trợ rà soát hợp đồng mua bán cổ phần

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình có trụ sở tại Hà Nội. Mong SB LAW tư vấn và hỗ trợ rà soát hợp đồng mua bán cổ phần cho công ty mình trong thời gian tới. Báo giá giúp mình.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến yêu cầu của Quý Khách hàng về việc hỗ trợ rà soát hợp đồng mua bán cổ phần dự kiến ký kết giữa Khách hàng và đối tác liên quan. Chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét.

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Trên cơ sở yêu cầu tư vấn pháp luật của Quý Khách hàng, chúng tôi dự liệu phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật như sau:

Mô tả phạm vi dịch vụ
Rà soát hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Nghiên cứu dự thảo hợp đồng do Khách hàng cung cấp (bản tiếng Anh và tiếng Việt);

– Rà soát dự thảo hợp đồng;

– Tư vấn các nội dung cần sửa đổi, bổ sung để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng phù hợp với thỏa thuận giữa các Bên liên quan và quy định của pháp luật;

– Trả lời, giải thích các câu hỏi hoặc ý kiến của Khách hàng liên quan đến dự thảo hợp đồng;

– Rà soát, sửa đổi và hoàn thiện dự thảo hợp đồng dựa trên các ý kiến của Khách hàng để có bản dự thảo Hợp đồng hoàn chỉnh.

Với phạm vi dịch vụ như nêu trên, chúng tôi dự liệu kế hoạch triển khai công việc như sau:

  • Tư vấn chung: Để phục vụ cho việc hiểu rõ thêm mục tiêu cũng như địa vị pháp lý hiện thời của Khách hàng, SB Law có thể đề xuất gặp gỡ trực tiếp để thảo luận chi tiết giữa Luật sư của SB Law và Đại diện của Khách hàng. SB Law dự liệu thời gian nghiên cứu, đánh giá các vấn đề pháp lý cần lưu tâm trong quá trình thực hiện giao dịch mục tiêu là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ thông tin và tài liệu từ Khách hàng hoặc từ ngày SB Law nhận được khoản thanh toán trước, tùy thuộc vào ngày nào đến muộn hơn. Thời gian này không bao gồm thời gian dự họp với Quản lý dự án của Khách hàng.
  • Rà soát và dịch văn kiện hợp đồng: SB Law dự liệu thời gian rà soát, hiệu chỉnh và dịch văn kiện hợp đồng là 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc giai đoạn tư vấn chung. Thời gian này không bao gồm thời gian để thực hiện hiệu chỉnh hợp đồng theo yêu cầu của Khách hàng.
  • Tất cả các công việc sẽ được thực hiện trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 chiều, ngoại trừ ngày nghỉ lễ trừ khi có thỏa thuận khác giữa Khách Hàng và SB LAW

2. PHÍ DỊCH VỤ

Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục 1 này là 43.560.000 VNĐ (Bốn mươi ba triệu năm trăm sáu mươi nghìn Đồng Việt Nam); Phí này chưa bao gồm 10% VAT.

Phí dịch vụ hỗ trợ rà soát, hiệu chỉnh dự thảo hợp đồng theo ý kiến của đối tác kể từ lần thứ 3 trở lên sau bản dự thảo lần thứ nhất được tính dựa trên tổng số giờ làm việc thực tế của Luật sư SB Law theo yêu cầu của Khách hàng, tương ứng với 4,500,000 VNĐ/01 giờ làm việc thực tế (Bốn triệu năm trăm nghìn Đồng Việt Nam).

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan