Hỗ trợ hoạt động và liên kết của các tổ chức cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Nội dung bài viết

SBLAW và Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc hợp tác triển khai các hoạt động trong khuôn khổ nhiệm vụ: Hỗ trợ hoạt động và liên kết của các tổ chức cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo.

Đây là dự án thuộc Đề án ‘‘Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, bắt đẩu thực hiện năm 2019’’, kèm theo Quyết định số: 2291/QĐ-BKHCN ngày 15/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

Với việc hợp tác này, SBLAW sẽ đóng vai trò cung cấp dịch vụ tư vấn về pháp lý cho các nhóm, doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST tham gia trong khuôn khổ nội dung đề xuất trong thuyết minh nhiệm vụ, và báo cáo kết quả theo yêu cầu.

Trong thời gian gần đây, SBLAW luôn tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực đổi mới và sáng tạo.

Mời các bạn xem thêm phần tư vấn của luật sư SBLAW về tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

 

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan