Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Hồ sơ và thời gian giải quyết xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi hiện đang sống và làm việc tại Malaysia. Nếu tôi nhập cư Malaysia vào đạo của người Malaysia thì có thể quay về nhập cư lại của Việt Nam được không? Hồ sơ và thời gian giải quyết xin trở lại quốc tịch Việt Nam như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp, tôi hiểu rằng bạn muốn hỏi về việc nhập quốc tịch Malaysia chứ không phải là nhập cư theo nghĩa nhập cảnh Malaysia để sinh sống một thời gian tại đây, bởi vì hiện nay bạn đang sống và làm việc tại Malaysia.

Như vậy, nếu bạn muốn nhập quốc tịch Malaysia thì bạn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật Malaysia về việc nhập quốc tịch Malaysia. Theo đó, nếu bạn nhập quốc tịch Malaysia mà không buộc phải thôi quốc tịch Việt Nam (nếu Malaysia chấp nhận đa quốc tịch) thì bạn không phải lo lắng về vấn đề nhập lại quốc tịch Việt Nam, bởi dù bạn đã nhập quốc tịch nước khác nhưng bạn không phải thôi quốc tịch Việt Nam thì bạn vẫn là người có quốc tịch Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu bạn buộc phải thôi quốc tịch Việt Nam mới được nhập quốc tịch Malaysia và bạn thực hiện các thủ tục này thì khi đó bạn không còn quốc tịch Việt Nam nữa. Nếu sau này muốn trở lại quốc tịch Việt Nam bạn phải tuân thủ theo quy định tại Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014). Theo đó, Khoản 1 Điều 23 quy định: Người đã mất quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 26 của Luật này (trong đó có trường hợp xin thôi quốc tịch Việt Nam) có đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

  • Xin hồi hương về Việt Nam;
  • Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam;
  • Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;
  • Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  • Thực hiện đầu tư tại Việt Nam;
  • Đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài.

Đồng thời, muốn được trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ các trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép thì không phải thôi quốc tịch nước ngoài khi trở lại quốc tịch Việt Nam, gồm: Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam; Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan