Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử như thế nào là hợp lệ?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi muốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bằng việc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh. Xin hỏi hồ sơ đăng ký như thế nào là hợp lệ?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 36 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ qua mạng điện tử như sau:

Điều 36. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau:

1. Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy.

2. Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử.

3. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.”

Như vậy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng có nội dung giống như hồ sơ giấy được chuyển sang bản điện tử, cụ thể Điều 22 luật Doanh nghiệp 2014 có quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn như sau:

Điều 22. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.”

Như vậy, nếu bạn đáp ứng các yêu cầu tại Điều 36 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử của bạn sẽ là hợp lệ.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan