Hộ kinh doanh có thể xuất hóa đơn giá trị gia tăng không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Lan, ở Hà Nội. Tôi đang kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh, một số khách hàng có nhu cầu xuất hoá đơn GTGT khi mua hàng tại chỗ tôi thì tôi có được xuất hóa đơn này không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC:

“a) Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

- Hoạt động vận tải quốc tế;

- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

- Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

- Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

Hộ kinh doanh của bạn có mong muốn được xuất hoá đơn giá trị gia tăng cho khách hàng. Tuy nhiên, muốn xuất hoá đơn giá trị gia tăng thì tổ chức phải khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm:

“a) Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh;

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh”. (Khoản 4 Điều 1 Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013)

Do bạn kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh nên không được sử dụng phương pháp khấu trừ thuế, do đó không được xuất hoá đơn giá trị gia tăng cho khách hàng. Bạn chỉ có thể xuất hoá đơn bán hàng cho khách của mình theo trường hợp “Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa” và phương pháp tính thuế trực tiếp được áp dụng đối với:

“- Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này;

- Hộ, cá nhân kinh doanh;

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có doanh thu phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam khấu trừ nộp thay;

- Tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này; …”. (Khoản 5 Điều 1 Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013)

Nếu bạn muốn xuất hoá đơn giá trị gia tăng cho khách hàng thì bạn phải chuyển đổi loại hình kinh doanh sang hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan