Hộ kinh doanh cá thể khi mở dịch vụ photocopy, có phải nộp thuế không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hải Phòng. Mình có mở dịch vụ photocoppy quy mô hộ kinh doanh cá thể. Khi ra cơ quan thuế làm thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh, mình có khai trong biên bản mức thu nhập một ngày là từ 50.000đ đến 500.000đ. Vậy một tháng của mình là 1.500.000đ đến 15.000.000đ. Với mức thu nhập như vậy mình có phải đóng thuế không? Theo mình được biết thì đối với hộ kinh doanh cá thể thì mức thu nhập dưới 100.000 000đ thì không phải đóng thuế phải không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại thông tư 92/2015/TT-BTC, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khoán.

Tuy nhiên, khoản 4 Điều 6 Thông tư 92/2015/TT-BTC cũng quy định:

“b) Cá nhân nộp thuế khoán tự xác định doanh thu tính thuế khoán trong năm để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp trên tờ khai mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu khoán, không nộp hồ sơ khai thuế hoặc doanh thu tính thuế khoán xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Căn cứ hồ sơ khai thuế của cá nhân kinh doanh và cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế bao gồm: hệ thống thông tin tích hợp tập trung của ngành thuế; kết quả xác minh, khảo sát; kết quả kiểm tra, thanh tra thuế (nếu có) cơ quan thuế xác định doanh thu khoán và mức thuế khoán dự kiến của cá nhân để lấy ý kiến công khai, tham vấn ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế và làm cơ sở cho Cục Thuế chỉ đạo, rà soát việc lập Sổ bộ thuế tại từng Chi cục Thuế”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, do bạn không xác định được mức doanh thu cụ thể của mình, nên cơ quan thuế sẽ có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế cho cửa hàng bạn dựa vào kết quả kiểm tra, xác minh, … Bạn sẽ phải nộp thuế theo mức doanh thu mà cơ quan thuế ấn định.

Vì vậy, bạn cần xác định được mức doanh thu cụ thể để đảm việc nộp thuế được đúng, đủ và chính xác.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan