Hình thức đầu tư ra nước ngoài

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là An hiện đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có ông anh họ ở Đức muốn rủ tôi đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh đá quý ở bên Đức. Vậy tôi muốn đầu tư dự án đó thì phải đầu tư theo hình thức nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 52 Luật Đầu tư năm 2014 có quy định các hình thức đầu tư ra nước ngoài cụ thể như sau:

“ Điều 52. Hình thức đầu tư ra nước ngoài

Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức sau đây:

a) Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

b) Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài;

c) Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài;

d) Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;

đ) Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.”

Theo đó anh có thể lựa chọn một trong các hình thức nêu trên mà anh thấy là phù hợp để thực hiện dự án đầu tư.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan