Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Nội dung bài viết

Khi tiến hành thành lập doanh nghiệp, một trong những vấn đề quan trọng là chủ doanh nghiệp phải xác định được các ngành nghề mà mình tiến hành kinh doanh. Việc phân loại, lựa chọn ngành nghề kinh doanh đúng với yêu cầu của chủ doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật đòi hỏi phải có sự xem xét, tra cứu cẩn thận và rõ ràng.

Trong lĩnh vực này, Thủ tướng CP đã ban hành Quyết định 10/2007/QĐ-Ttg vào ngày 31 tháng 01 năm 2007, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bản Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam đính kèm quyết định nêu trên để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân khi tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và thành lập doanh nghiệp

Quý khách hàng có thể tải văn bản:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan