Hành vi mua bán dâm và kích dục sẽ bị xử lý như thế nào?

Nội dung bài viết

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB LAW đã trả lời trên kênh truyền hình Let’s Viet về vấn nạn mại dâm tại Hà Nội. Dưới đây là nội dung chi tiết:

 1. Hiện nay, chế tài xử lý đối với hành vi mua bán dâm và kích dục là như thế nào?

Luật sư trả lời:

Điều 3 Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 có quy định:

1. Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.

2.Mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu

 1. Mại dâm là hành vi mua dâm, bán dâm”.

Như vậy, để xác định có hành vi mua bán dâm hay không, cơ quan chức năng sẽ phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết.

Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, có quy định cụ thể mức xử phạt đối với hành vi mua dâm, bán dâm, hành vi lợi dụng kinh doanh, dịch vụ để hoạt động mua dâm, bán dâm. Cụ thể:

Điều 22. Hành vi mua dâm

 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi mua dâm.
 2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua dâm nhiều người cùng một lúc.
 3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lôi kéo hoặc ép buộc người khác cùng mua dâm.

Điều 23. Hành vi bán dâm

 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi bán dâm.
 2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc.
 3. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

………………

Điều 25. Hành vi lợi dụng kinh doanh, dịch vụ để hoạt động mua dâm, bán dâm

 1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ do thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra hoạt động mua dâm, bán dâm ở cơ sở do mình quản lý.
 2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng việc mua dâm, bán dâm và các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh.
 3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này”.

Pháp luật hiện hành chưa có quy định về việc xử lý hình sự đối với người sử dụng “các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh” nhưng các hành vi mại dâm (mua dâm, bán dâm)- tùy từng trường hợp cụ thể – sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các tội danh tương ứng:

“Điều 254. Tội chứa mại dâm

 1. Người nào chứa mại dâm thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.
 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Cưỡng bức mại dâm;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Đối với trẻ e m từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế từ một năm đến năm năm.

Điều 255. Tội môi giới mại dâm

 1. Người nào dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mại dâm thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.
 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Phạm tội nhiều lần;

đ) Tái phạm nguy hiểm;

e) Đối với nhiều người;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng.

Điều 256. Tội mua dâm người chưa thành niên

 1. Người nào mua dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.
 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến tám năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Mua dâm trẻ e m từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Phạm tội nhiều lần đối với trẻ e m từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên.

4. Người phạm tội còn bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến mười triệu đồng”.

 1. Theo anh, chế tài xử lý như vậy làm ảnh hưởng như thế nào đến việc lực lượng chức năng thực thi pháp luật?

Luật sư trả lời:

Tuy đã có chế tài xử lý hành vi mua, bán dâm và kích dục nhưng các văn bản trên chưa quy định hình thức xử phạt cụ thể, chưa theo kịp sự phát triển của hoạt động này. Văn bản mới chỉ xử lý vi phạm đối với hành vi mua, bán dâm, kích dục trong khi nhiều loại hình mới xuất hiện như: mại dâm đồng tính, tổ chức sex tour, mại dâm qua mạng Internet, Facebook, … gây khó khăn cho các cơ quan thực thi pháp luật.

Đơn cử như: Pháp lệnh năm 2003 quy định: “bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc loại ích vật chất khác; mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc loại ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu”. Quy định này gây khó khăn cho cơ quan thực thi pháp luật, bởi giao cấu chỉ được hiểu là quan hệ tình dục giữa nam và nữ. Khi kiểm tra phát hiện mại dâm đồng giới thì không biết xử lý như thế nào? Tuy chưa phổ biến, nhưng cũng cần có chế tài xử lý rõ ràng với đối tượng này nếu không sẽ dễ bùng phát và rất khó kiểm soát.

Thiết nghĩ, cần bổ sung quy định xử phạt và xử lý các đối tượng có hành vi mại dâm nam, mại dâm đồng tính, người chuyển giới bán dâm, mại dâm có yếu tố nước ngoài.

Đồng thời, cần sớm có biện pháp xử lý mạnh tay với người vi phạm nhiều lần. Các đối tượng hoạt động mại dâm hiện nay ngang nhiên mua bán dâm, bởi họ nắm quy định của pháp luật, khi bị công an bắt thì chỉ bị xử phạt hành chính chứ không bị đưa vào cơ sở chữa bệnh hoặc chịu sự quản lý, giáo dục của chính quyền địa phương.

Cùng với đó, nên tuyên truyền cảnh báo mạnh mẽ với cộng đồng về đại dịch AIDS tiềm ẩn trong tệ nạn mại dâm, vận động cộng đồng đấu tranh chống tệ nạn mai dâm và văn hóa phẩm đồi trụy. Tổ chức tốt nhiều trung tâm giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên, đồng thời tuyên truyền mạnh trong thanh thiếu niên về việc làm mại dâm sẽ gây hậu quả rất nặng nề cho việc lập gia đình hạnh phúc của người làm mại dâm.

Khi đã thực hiện tốt các biện pháp đồng bộ như vậy thì chắc chắn tệ nạn mại dâm sẽ giảm dần.

>> Tham khảo thêm : Dịch vụ luật sư cho doanh nghiệp nước ngoài

0/5 (0 Reviews)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

  Bài viết liên quan