Hàng tiêu dùng đóng gói sẵn cân sai, cân thiếu trọng lượng

Nội dung bài viết

Trên thị trường hiện có không ít những mặt hàng tiêu dùng đóng gói sẵn cân sai, cân thiếu trọng lượng lừa gạt người tiêu dùng. Vậy đâu là hướng xử lý và giải pháp của thực trạng này, phản ánh của nhóm phóng viên Truyền hình thông tấn.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan