Hạn mức sử dụng đất nông nghiệp

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Gia đình tôi làm nghề nuôi trồng thủy sản ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích đất nuôi trồng của gia đình tôi vào khoảng 2 ha. Gia đình tôi và 2 gia đình nữa muốn cùng nhau hợp tác nuôi trồng, bởi vậy tôi dự định sẽ tăng diện tích nuôi trồng lên 25ha, mở rộng bằng cách nhận chuyển nhượng những diện tích đất nuôi trồng thủy sản của các hộ gia đình khác ở xung quanh. Việc nhận chuyển nhượng diện tích đất này của gia đình tôi được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 129 Luật Đất đai năm 2013, cụ thể:

“1. Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau:
a) Không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long;

  1. b) Không quá 02 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

Theo Khoản 1 Điều 130 Luật Đất đai năm 2013 thì hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được quy định cụ thể như sau: “Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đối với mỗi loại đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 129 của Luật này.

Theo đó, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình bạn là không vượt quá 20 ha. Đối chiếu với trường hợp của bạn, gia đình bạn đã có 2 ha và muốn mở rộng lên 25 ha. Như vậy, gia đình bạn phải mua thêm 23 ha. Diện tích đất mua thêm này vượt quá hạn mức cho phép nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp theo quy định của Luật đất đai.

Vì vậy, việc nhận chuyển nhượng 25m2ha đất từ các hộ gia đình khác quanh khu vực là không hợp pháp. Bạn chỉ có thể nhận chuyển nhượng tối đa thêm 20ha nữa, nâng tổng diện tích đất nuôi trồng thủy sản lên 22ha.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan