Hà Nội có thể được vay nợ không có hạn mức trần

Nội dung bài viết

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cho phép Hà Nội được vay nợ không có hạn mức trần, có thể cao hơn so với Luật Ngân sách (60%) và Nghị quyết số 115 của Quốc hội.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan