Góp vốn không đúng thời hạn đã đăng ký bị xử lý như thế nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên 100% vốn Hàn Quốc đăng ký vốn điều lệ là 3 tỷ đồng tuy nhiên đã quá 90 ngày kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty chưa tiến hành góp vốn trong trường hợp này công ty em sẽ bị xử lý thế nào ạ?

Luật sư tư vấn :

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 48 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về vốn điều lệ và thủ tục góp vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên như sau:

Điều 48. Thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

  1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty
  2. Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.
  3. Sau thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà vẫn có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau:
  4. a) Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;
  5. b) Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;
  6. c) Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên.
  7. Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp theo khoản 2 Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên. [...]”

Các thành viên có nghĩa vụ góp đúng và góp đủ số vốn như đã cam kết trong thời hạn 90 ngày kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu sau thời hạn 90 ngày này mà chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì trong vòng 60 ngày công ty phải tiến hành đăng kí điều chỉnh vốn điều lệ và tỉ lệ phần vốn góp của các thành viên đã góp.

Theo thông tin bạn cung cấp, đã quá 90 ngày kể từ khi công ty bạn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà các thành viên công ty vẫn chưa thực hiện việc góp vốn như vậy là đã hết thời hạn để góp vốn và nếu vẫn chưa góp đủ số vốn đã đăng kí, công ty bạn phải tiền hành đăng kí điều chỉnh vốn điều lệ và tỉ lệ phần vốn góp của các thành viên trên thực tế trong vòng 60 ngày kể từ khi hết thời hạn 90 ngày nêu trên. Sau khi đăng kí điều chỉnh vốn điều lệ, phần vốn góp chưa góp đủ có thể được chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên, nếu có thành viên góp thêm vốn thì có thể tiến hành đăng kí điều chỉnh tăng vốn góp.

Trong trường hợp, nếu quá 60 ngày nói trên mà công ty bạn không tiến hành đăng kí điều chỉnh vốn điều lệ, sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Khoản 3 Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Theo đó, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan