Góp vốn bằng xe ô tô để thành lập công ty, có được không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình cùng với hai người bạn nữa dự định mở công ty chuyên kinh doanh đồ nội thất. Cho mình hỏi: mình có thể góp vốn bằng xe ô tô của mình được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến câu hỏi của bạn về tài sản góp vốn để thành lập doanh nghiệp, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo Khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

“13. Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập”.

Thêm vào đó Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về tài sản góp vốn thì:

1. Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

2. Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn”.

Căn cứ vào các quy định trên, đối với việc góp vốn để thành lập công ty việc góp vốn có thể thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như bằng tiền, giá trị quyền sử dụng đất, công nghệ, ...và các tài sản khác có thể định giá được bằng đồng Việt Nam. Do đó, bạn có thể góp vốn bằng chiếc xe ô tô của bạn.

Video liên quan:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan