GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ DÀNH CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

Nội dung bài viết

Khi một nhà thầu nước ngoài trúng thầu một hoặc nhiều dự án xây dựng tại Việt Nam thì sẽ phải thực hiện các trình tự, thủ tục xin cấp phép liên quan đến hoạt động xây dựng mà pháp luật Việt Nam đã quy định. SB Law sau đây xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tư vấn pháp lý về đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài của chúng tôi tới Quý Khách hàng, nội dung như sau:

Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 42/2017/NĐ-CP) và Thông tư số 14/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15 tháng 08 năm 2016 quy định nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam trong các lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, cung cấp vật tư – thiết bị công nghệ kèm theo dịch vụ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng có nghĩa vụ lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thầu.

Căn cứ theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và các văn bản hướng dẫn đang có hiệu lực pháp luật, thì nhà thầu nước ngoài phải thực hiện các thủ tục pháp lý để xin cấp Giấy phép hoạt động xây dựng, đăng ký mẫu con dấu, thành lập Văn phòng điều hành dự án (PMO), xin cấp mã số thuế. Cụ thể:

Bước

Tên công việc

Nơi thực hiện

Bước 1

Xin cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoàiBô Xây dựng hoặc Sở Xây dựng tỉnh/thành phố thực hiện Dự án

Bước 2

Đăng ký mẫu con dấu cho nhà thầu nước ngoàiBộ Công an hoặc Công an tỉnh/thành phố thực hiện Dự án

Bước 3

Thành lập Văn phòng điều hành dự ánSở Xây dựng tỉnh/thành phố thực hiện Dự án

Bước 4

Đăng ký mã số thuếCục thuế tỉnh/thành phố thực hiện Dự án

 

Khi đó, SB Law có thể hỗ trợ các nhà thầu trong việc thực hiện thủ tục nêu trên. Ngay sau khi ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn, phạm vi công việc của SB Law sẽ được cụ thể hóa qua các bước sau đây:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin, tài liệu và nhận ủy quyền thực hiện công việc

Nhà thầu nước ngoài (“Khách hàng”) phải cung cấp toàn bộ tài liệu, thông tin theo danh sách mà bên cung cấp dịch vụ yêu cầu. Nếu Khách hàng gặp khó khăn hay không thể chuẩn bị được một trong các tài liệu đó thì phải thông báo cho bên còn lại sớm nhất có thể để hạn chế rủi ro có thể xảy ra.

Sau khi nhận tài liệu mà Khách hàng cung cấp, bên cung cấp dịch vụ có thể sẽ tiến hành dịch sang tiếng Việt (nếu cần). Phí dịch thuật có thể sẽ được tính riêng hoặc nằm trong phí dịch vụ được ghi tại Hợp đồng dịch vụ tư vấn đã ký tùy theo số lượng và loại tài liệu cần dịch.

Trong thời gian này, bên cung cấp dịch vụ nhận ủy quyền từ Khách hàng để thực hiện các công việc (nộp, sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết và nhận kết quả) tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, lưu ý trong trường hợp khi nhận kết quả cấp mẫu dấu, thì theo quy định của pháp luật, Giám đốc Dự án bắt buộc phải đến trực tiếp nhận kết quả, Luật sư của bên cung cấp dịch vụ sẽ đi cùng để giải quyết các công việc theo Hợp đồng dịch vụ đã ký.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ

Tại bước này, bên cung cấp dịch vụ sẽ soạn thảo hồ sơ (dựa trên các thông tin, tài liệu mà Khách hàng cung cấp) theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hồ sơ này sẽ được gửi cho Khách hàng kiểm tra và sửa đổi (không quá 03 lần) trước khi được chuyển đến bước tiếp theo.

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ

Tại bước này, bản cuối cùng của hồ sơ sẽ được chọn để ký, đóng dấu và đó là bản sẽ được nộp lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khách hàng có trách nhiệm liên hệ các bên liên quan để ký, đóng dấu. Và phải gửi hồ sơ (bản chính) cho bên cung cấp dịch vụ ngay sau khi hoàn thành việc này.

Bước 4: Xử lý hồ sơ

Khi nhận được hồ sơ đã được ký và đóng dấu, bên cung cấp dịch vụ sẽ tiến hành kiểm tra để phòng ngừa việc có bất kỳ lỗi nào sau đó sẽ tiến hành các công việc tiếp theo.

Bước 5: Trả kết quả

Bên cung cấp dịch vụ sẽ gửi cho Khách hàng kết quả (bản sao) qua email để thông báo. Sau khi hoàn tất mọi công việc và nhận được phí dịch vụ bên cung cấp dịch vụ sẽ tiến hành giao bản gốc kết quả.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan