Giới hạn của Tâm thư

Nội dung bài viết

Với những bức thư hãy giúp tôi, hãy cứu tôi thì sẽ mang lại những sự đồng cảm. Bên cạnh đó thì những câu chuyện thị phi từ những bức tâm thư, mà xuất hiện nhiều nhất trong giới văn nghệ sỹ. Vậy câu hỏi đặt ra là có một giới hạn nào không cho những bức tâm thư như vậy.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan