Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Giấy phép văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài

Nội dung bài viết

Đối với nhà thầu nước ngoài, khi tiến hành thi công các công trình xây dựng tại Việt Nam, họ phải tiến hành xin giấy phép nhà thầu, sau đó, khi triển khai dự án, nhà thầu có trách nhiệm lập Văn phòng điều hành (hợp đồng thuê văn phòng hoặc lập văn phòng điều hành tại nơi có dự án); đăng ký địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail của Văn phòng điều hành với các cơ quan quản lý thuộc các lĩnh vực này. Sau đây là các quy định cụ thể.

1. Quy định chung

Đối với các hợp đồng thực hiện lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình nhà thầu có thể lập Văn phòng điều hành tại nơi đăng ký trụ sở của chủ dự án.

Đối với hợp đồng thực hiện thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình đi qua nhiều tỉnh, nhà thầu có thể lập Văn phòng điều hành tại một địa phương có công trình đi qua để điều hành thực hiện công việc.

Sau khi thực hiện xong việc đăng ký các nội dung của Văn phòng điều hành, nhà thầu có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Xây dựng nơi lập văn phòng điều hành

2. Hồ sơ xin cấp Giấy phép văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài gồm:

Văn bản đề nghị xác nhận thành lập VPĐH công trình, dự án (theo mẫu);

Bản sao có chứng thực Giấy phép thầu do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp;

Quyết định hoặc Thư bổ nhiệm/ủy nhiệm hợp pháp người làm Trưởng đại diện VPĐH công trình, dự án của nhà thầu nước ngoài (bản tiếng nước ngoài và bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực);

Đại diện của nhà thầu nước ngoài đi làm thủ tục phải có Giấy giới thiệu của nhà thầu, kèm theo bản phôtô CMND hoặc hộ chiếu. Trường hợp tư vấn đi làm thay thì phải có Giấy ủy quyền của nhà thầu nước ngoài.

Đơn đăng ký hoạt động của Văn phòng điều hành (theo mẫu quy định);

Quyết định hoặc Thư bổ nhiệm/ủy nhiệm hợp pháp người làm Trưởng đại diện VPĐH công trình, dự án của nhà thầu nước ngoài (bản tiếng nước ngoài và bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực);

Đại diện của nhà thầu nước ngoài đi làm thủ tục phải có Giấy giới thiệu của nhà thầu, kèm theo bản phôtô CMND hoặc hộ chiếu. Trường hợp tư vấn đi làm thay thì phải có Giấy ủy quyền của nhà thầu nước ngoài.

Đơn đăng ký hoạt động của Văn phòng điều hành (theo mẫu quy định);

3. Dịch vụ pháp lý của S&B Law

Tư vấn pháp lý và các khía cạnh pháp lý liên quan tới điều kiện để được cấp giấy phép văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến cấp giấy phép văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.

Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài tại các cơ quan chức năng Việt Nam.

Dịch thuật, công chứng, chứng thực các tài liệu liên quan phục vụ cho việc cấp giấy phép văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.

Tiến hành đăng ký và xin cấp con dấu cho văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan