Giấy phép thành lập trung tâm giới thiệu việc làm

Nội dung bài viết

Theo quy định của Luật lao động, ngành nghề kinh doanh trung tâm giới thiệu việc làm là một ngành kinh doanh có điều kiện. SBLAW gửi tới Quý khách hàng điều kiện và thủ tục để tiến hành như sau:

1) Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh trung tâm giới thiệu việc làm

- Người xin đăng ký phải có địa điểm và trụ sở làm việc ổn định từ 36 tháng trở lên.

- Đáp ứng về điều kiện về trang thiết bị và phương tiện làm việc phù hợp với từng nhiệm vụ. Nếu có hoạt động dạy nghề thì phải có các trang thiết bị và phương tiện dạy nghề theo quy định của pháp luật hiện hành về lao động

- Đáp ứng điều kiện về nhân sự gồm có ít nhất 05 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, luật, ngoại ngữ; mỗi chuyên ngành phải có ít nhất một người. Người được tuyển dụng vào Trung tâm phải là người có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận. Đối với nhân viên được điều động sang làm việc tại Trung tâm, phải có xác nhận của cơ quan cũ.

- Đáp ứng điều kiện về quy hoạch theo đó trung tâm dự kiến thành lập hoặc thành lập lại phải phù hợp với quy hoạch hệ thống Trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn đã được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt.

2) Dịch vụ tư vấn của SBLAW

- Tư vấn về điều kiện thành lập trung tâm cung cấp dịch vụ lao động.

- Tư vấn và soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp hoạt động cung ứng lao động, thành lập trung tâm giới thiệu việc làm.

- Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục thành lập trung tâm giới thiệu việc làm.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan